گالری‌‌ها

اهدای مدال و تقدیرنامه مسابقات طناب کشی و فوتبال دستی، اسفند 97

با حضور مدیر و معاونت اجرایی محترم به دانش آموزان برتر اهدا گردید.

مدال ها و تقدیرنامه هایی که برای مسابقات طناب کشی و فوتبال دستی تدارک دیده شده بود, به دانش آموزانی که مقام آورده بودند اهداء گردید.

سومین برنامه ضیافت، اسفند 97

سومین برنامه ضیافت، ویژه علوم انسانی در دبیرستان مفید 3 دوره 2 برگزار شد. موضوع این برنامه، نقد سیستم آموزش و پرورش ایران بود. در این برنامه دکتر سید مجید حسینی، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران حضور داشتند.