سیاه پوش کردن مدرسه

مزیّن کردن مدرسه به پرچم اباعبدالله الحسین (ع)

در غیاب صاحبان اصلی (دانش آموزان عزیز)، مدرسه توسط همکاران گرامی مزیّن به پرچم سالار شهیدان شد و عطر و شور حسینی فضا را معطر گردانید.