نشست هم‌اندیشی اولیا و مربیان پایه دوازدهم

نشست هم‌اندیشی اولیا و مربیان پایه دوازدهم

تشریح برنامه‌های نیمسال دوم تا کنکور
هم‌اندیشی اولیا و مربیان
اهدای کارنامه نوبت اول و قلم چی
13 بهمن