ملاقات

جلسه ملاقات اولیاء پایه دهم و یازدهم با دبیران، 2 اردیبهشت 97

جلسه از ساعت 16 با حضور اولیاء پایه یازدهم ریاضی آغاز شد و در ساعت 17:30 دقیقه به پایان رسید

در این جلسه اولیاء پایه یازدهم ریاضی با معلمین دروس فیزیک ، حسابان ، عربی ، فارسی و نگارش ملاقات داشتند.

جلسه بعدی برای ملاقات اولیاء پایه دهم ریاضی زمان بندی شده بود که از ساعت 17 الی 19 برگزار گردید.

در این جلسه نیز اولیاء پایه دهم ریاضی با معلمین دروس  شیمی، عربی، فیزیک، هندسه و ریاضی ملاقات داشتند.

همچنین لازم به ذکر است با توجه به حدنصاب نرسیدن تعداد درخواست های ملاقات برای پایه های دهم و یازدهم انسانی جلسه برای این پایه ها تشکیل نگردید.