نوشته‌ها

کسب مقام سوم در بخش فارسی هفتمین دوره مسابقات کاپ فیزیک ایران توسط دانش آموزان دبیرستان مفید ۳