اردوی جهادی به روایت تصویر

اردوی جهادی به روایت تصویر

با توجه به عدم دسترسي به اينترنت، ارسال تصاوير و اخبار مسافرت جهادي با تأخير صورت مي گيرد.

از راست به چپ: ایستگاه راه آهن تهران- صرف صبحانه در رستوران قطار- ایستگاه راه آهن کرمانشاه

روز اول: در حال جابجایی بار آجر و سیمان

روز دوم

روز سوم

ادامه روز سوم: آب بازي و صرف ناهار در منطقه گردشگري گلین

روز چهارم

دیدار صمیمانه و جلسه پرسش و پاسخ “پیرامون رشادت های مردم غیور گیلان غرب در دوران دفاع مقدس” با خانم فرنگیس حیدرپور شیرزن گیلانغربی در محل اداره آموزش و پرورش شهرستان گیلان غرب با حضور آقای عطاالله پرویز مدیر محترم اداره آموزش وپرورش و آقای شهبازپور از پرسنل شریف فرمانداری شهرستان

روز پنجم

از راست به چپ: جلسه انتهایی اردو- راه آهن کرمانشاه