مسابقات

دیدار پایانی و رده بندی مسابقات والیبال، 14 اردیبهشت 98

دیدار پایانی و رده بندی مسابقات والیبال مدرسه برگزار شد.

تیم 12 انسانی توانست مقام اول این مسابقات را به خود اختصاص دهد و تیم 12 ریاضی دوم شد.

دیدار رده بندی را تیم 10 ریاضی پیروز میدان شد تا تیم 11 انسانی در مقام چهارم قرار گیرد.

ضمن تبریک به همه دانش آموزان که در این مسابقات توانستند عناوین اول تا چهارم را کسب کنند، از زحمات جناب آقایان تفرشی، مجدآرا، خانبانان و نیک پور سپاسگزاریم. از آقایان اشتهاردی، محجوب و امیری نیز برای عکس برداری این مسابقات متشکریم.

برگزاری مسابقات پینگ پنگ، آذر 97

ضمن تبریک به نفرات برتر مسابقات پینگ پنگ که دور پایانی آن 13 آذر 97 برگزار شد از همه دانش آموزان شرکت کننده در این مسابقات (21 نفر) که منتخب کلاسهای خود بودند، تشکر می نماییم.

از آقایان مهران محبوب و امیرعلی کهزادی، جهت همکاری در امر داوری و برگزاری مسابقات سپاسگزاریم.