حضور تیم پینگ‌پنگ دبیرستان مفید ۳ در مسابقات منطقه 2

حضور تیم پینگ‌پنگ دبیرستان مفید ۳ در مسابقات منطقه 2

2 آذر