مسابقات والیبال

دیدار پایانی و رده بندی مسابقات والیبال، 14 اردیبهشت 98

دیدار پایانی و رده بندی مسابقات والیبال مدرسه برگزار شد.

تیم 12 انسانی توانست مقام اول این مسابقات را به خود اختصاص دهد و تیم 12 ریاضی دوم شد.

دیدار رده بندی را تیم 10 ریاضی پیروز میدان شد تا تیم 11 انسانی در مقام چهارم قرار گیرد.

ضمن تبریک به همه دانش آموزان که در این مسابقات توانستند عناوین اول تا چهارم را کسب کنند، از زحمات جناب آقایان تفرشی، مجدآرا، خانبانان و نیک پور سپاسگزاریم. از آقایان اشتهاردی، محجوب و امیری نیز برای عکس برداری این مسابقات متشکریم.

مسابقات والیبال داخل مدرسه، اردیبهشت 98

مسابقات والیبال داخل مدرسه که چند روزی است آغاز شده امروز 8 اردیبهشت 98 به پایان مرحله گروهی رسید و تیم های اول و دوم هر گروه مشخص شدند.

بازی های بصورت ضربدری انجام می شود و تیم های برنده به فینال و تیم های بازنده به بازی رده بندی راه می یابند.