حضور تیم دو نفره دبیرستان

حضور تیم دو نفره دبیرستان مفید 3

مسابقات آزمایشگاهی منطقه 2 آموزش و پرورش
آقایان بهرام‌زاده و سلیمانی، دانش‌آموزان عزیز پایه دهم ریاضی