دوازدهمین گردهمایی دانش آموختگان مجتمع آموزشی مفید

دوازدهمین گردهمایی دانش آموختگان مجتمع آموزشی مفید

زمان: جمعه 19 مهر 98 از ساعت 10 الی 13

مکان: اتوبان یادگار امام- خیابان حبیب الله- خیابان تیموری- کوچه شهید عموزاده- متوسطه دوره اول مفید