برگزاری دیدار فینال مسابقات فوتبال، 13 آبان 97

دیدار فینال مسابقات فوتبال (جام 13 آبان) , قهرمانی تیم دوازدهم انسانی (سلطان)