مراسم دهه آخر ماه صفر

مراسم دهه آخر ماه صفر

شرح برنامه:

  • پذیرایی
  • اقامه نماز جماعت ظهر و عصر به امامت جماعت جناب آقای مجدآرا
  • قرائت آیاتی از قرآن کریم توسط جناب آقای عباسی
  • مقاله خوانی و روضه خوانی توسط آقایان کریمی و رزاقی
  • سخنرانی جناب آقای کبیر
  • سفره احسان