دیدار جمعی از دانش‌آموزان و همکاران دبیرستان مفید ۳ با خانواده شهید احمد بروجردی

دیدار جمعی از دانش‌آموزان و همکاران دبیرستان مفید ۳ با خانواده شهید احمد بروجردی

(از شهدای دوره ۸ مفید)
سه‌شنبه ۲۹ بهمن