آخرین دورهمی دانش آموزان پایه چهارم، پیش از کنکور، تیر 97