انجمن اولیا و مربیان

اولین جلسه انجمن اولیاء و مربیان

اولین جلسه انجمن اولیاء و مربیان

اولین جلسه انجمن اولیاء و مربیان در سال تحصیلی ۹۹-۹۸ روز یکشنبه ۲۱ مهر ماه ۹۸ از ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۹:۳۰ در مدرسه و با حضور همه اعضاء برگزار گردید.
در این جلسه جناب آقای علی پورنقی به عنوان رئیس انجمن ، جناب آقای مرتضی محمدی به عنوان نایب رئیس و سرکار خانم مسعودی به عنوان دبیر انجمن انتخاب شدند.
همچنین در این جلسه سه کارگروه فرهنگی و آموزش ، اجرایی و بهداشت و سلامت نیز تشکیل شد .
ضمن تبریک و عرض تشکر به همه این عزیزان سالی پر از موفقیت برای اولیاء و دانش آموزان عزیز آرزومندیم.
لازم به ذکر است صورتجلسه مباحث مطرح شده در جلسات انجمن در وبسایت دبیرستان قابل مشاهده می باشد.