دسته بندی
بارکد QR

تاریخ

ارديبهشت 24 1398 - ارديبهشت 26 1398

زمان

تمام رویدادهای روز

مصاحبه متقاضیان ورود به پایه دهم

مصاحبه از دانش آموزان متقاضی ورود به پایه دهم انسانی و ریاضی دبیرستان مفید ۳ همراه با اولیاء ایشان