دسته بندی
بارکد QR

تاریخ

ارديبهشت 23 1398

زمان

تمام رویدادهای روز

جلسه معارفه عمومی

برگزاری جلسه معارفه عمومی با حضور دانش آموزان پذیرفته شده در آزمون ورودی و اولیا ایشان