دسته بندی
بارکد QR

تاریخ

ارديبهشت 21 1398 - ارديبهشت 28 1398

زمان

تمام رویدادهای روز

اردوی علمی پایه دوازدهم

برگزاری آخرین اردوی علمی پایه دوازدهم رشته های انسانی و ریاضی. محل برگزاری این اردو در شهریار می باشد.