کارگاه های آموزشی ورودی پایه دهم انسانی با عناوین :
اندیشه اجتماعی (استاد کربلایی)، نقشه راه (استاد ضیاء عابدینی) و ریاضی (استاد مجدآرا)