گروه های فرهنگی

ایستگاه صلواتی شعبانیه، ۱۲ اردیبهشت ۹۷

ایستگاه صلواتی به همت دانش آموزان خداقلی، مجدآبادی، فراهانی، کهزادی، کریمی وامام موسوی (فارغ التحصيل) و به یاری آقایان ضیاء عابدینی، گرجی، نبی پور، مرادی، خدارحمی و نیک پور در چهارراه درختی شهرک غرب برپا شد.

اسکرول به بالا