دسته بندی نشده

نوشته هایی که دسته‌بندی آن مشخص نشده (دسته بندی نشده یا گروه بندی نشده). بهتر است که نوشته ای در این دسته قرار نگیرد.

سومین برنامه ضیافت، اسفند 97

سومین برنامه ضیافت، ویژه علوم انسانی در دبیرستان مفید 3 دوره 2 برگزار شد. موضوع این برنامه، نقد سیستم آموزش و پرورش ایران بود. در این برنامه دکتر سید مجید حسینی، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران حضور داشتند.

اسکرول به بالا