افتخار آفرینان

نفرات برتر در کنکور سراسری 98

نفرات برتر در کنکور سراسری 98

رتبه های برتر دانش آموزان دوره ۱۲ دبیرستان مفید ۳ در کنکور سال ۹۸:
۱- محمدصدرا افشاری رتبه 48 کنکور انسانی
۲- محمدیاسین پوینده رتبه 67 کنکور هنر
۳- علی جمشیدی رتبه 120 کنکور انسانی
۴- محمدسینا صدقی رتبه 136 کنکور هنر
۵- مهرداد همتی رتبه 192 کنکور انسانی
۶- مهدیار قوامی رتبه 202 کنکور انسانی
۷- امیرحسین ثابتی رتبه 274 کنکور ریاضی
۸- محمدمهدی عبدلی رتبه 480 کنکور انسانی
۹- سیدامیرعلی سیدی رتبه 487 کنکور انسانی
۱۰- میریوسف تیموری رتبه 549 کنکور انسانی
۱۱- علی مجدآبادی رتبه 748 کنکور انسانی
۱۲- عرفان رضاخانی رتبه 819 کنکور انسانی
۱۳- علیرضا امانی رتبه 968 کنکور انسانی
۱۴- محمدصالح حیدری رتبه 1010 کنکور انسانی
۱۵- محمدعلی کوشا رتبه 1089 کنکور انسانی
۱۶- امیرعلی حسنی رتبه 1094 کنکور انسانی
۱۷- محمد امیدوار رتبه 1108 کنکور ریاضی
۱۸- محمد ورادی رتبه 1544 کنکور ریاضی

این موفقیت را به یکایک این عزیزان ، خانواده های محترمشان ، کارکنان و اساتید بزرگوار دبیرستان و خانواده بزرگ مفید تبریک عرض کرده ، سربلندی و اعتلای این عزیزان را در مراحل بعدی تحصیل از خداوند متعال خواستاریم
دبیرستان مفید ۳

کسب مدال نقره مسابقات کاپ فیزیک ایران، 29 فروردین 98

کسب مدال نقره مسابقات کاپ فیزیک ایران توسط تیم فیزیک مفید 3 را به تمامی اعضای تیم، اولیای محترم و خانواده مفید تبریک عرض می کنیم. به امید موفقیت های بیشتر در دوره های بعدی