آموزش

آموزش (education) یک دسته بندی است. مطالب مربوط به تحصیل در این بخش قرار می گیرد. برنامه تحصیلی، آزمون، گروه های آموزشی، المپیاد، دبیران، کنکور، ثبت نام شامل این بخش می شوند. برنامه تحصیلی شامل: برنامه هفتگی می شود. گروه های آموزشی، گروهایی هستند در دروسی مانند: فیزیک، ریاضی، زبان انگلیسی، زبان عربی، معارف، تعالی، ادبیات فارسی.

اسکرول به بالا