ماه: فروردین 1399

modir madreseh

پیام مدیر در آغاز سال 1399

پیام جناب آقای بابایی، مدیر دبیرستان مفید 3 دوره 2 درباره برگزاری کلاس های مجازی و برنامه های مدرسه برای گذراندن دوران تعطیلات مدارس به علت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا. همچنین پیام ایشان برای سال نو شمسی به دانش آموزان و اولیای محترم.