ماه: نوامبر 2019

حضور تیم بسکتبال دبیرستان مفید ۳ در مسابقات منطقه ۲

  • با تشکر از مربیان همراه: جناب آقایان نیک‌پور، خانبانان و کریمی
  • و تشکر از اولیای همراه: جناب آقای جوانمردی، جناب آقای مجتبائی و جناب آقا و سرکار خانم امیری
حضور تیم بسکتبال دبیرستان مفید ۳ در مسابقات منطقه ۲

کسب مقام نخست (تیمی) مسابقات شطرنج منطقه 2

حضور تیم شطرنج دبیرستان مفید ۳ در مسابقات منطقه 2: آقایان وصال، خوارزمی و ناجی‌مقدم
* کسب مقام نخست (تیمی)

* راه‌یابی آقایان وصال و خوارزمی به مسابقات انتخابی منطقه (انفرادی)

کسب مقام نخست (تیمی) مسابقات شطرنج منطقه 2
اسکرول به بالا