با حضور مدیر و معاونت اجرایی محترم به دانش آموزان برتر اهدا گردید.

مدال ها و تقدیرنامه هایی که برای مسابقات طناب کشی و فوتبال دستی تدارک دیده شده بود, به دانش آموزانی که مقام آورده بودند اهداء گردید.

به مناسبت هفته شهدا دانش آموزان دبیرستان مفید 3 دوره 2 حال و هوایی دیگر به این مدرسه بخشیدند