ماه: فروردین ۱۳۹۸

اهدای مدال و تقدیرنامه مسابقات طناب کشی و فوتبال دستی، اسفند ۹۷

با حضور مدیر و معاونت اجرایی محترم به دانش آموزان برتر اهدا گردید.

مدال ها و تقدیرنامه هایی که برای مسابقات طناب کشی و فوتبال دستی تدارک دیده شده بود, به دانش آموزانی که مقام آورده بودند اهداء گردید.

اسکرول به بالا