مسئولین پایه

سید هانی رکن الدینی

سید هانی رکن الدینی

مسئول پایه دهم و یازدهم انسانی

رویدادهای پایه یازدهم انسانی

بازدید از دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۰ اردیبهشت ۹۸

, , ,
بازدید دانش آموزان پایه دهم و یازدهم انسانی از دانشگاه علامه طباطبایی و آشنایی با رشته های این دانشگاه