مسئولین پایه

سید هانی رکن الدینی

سید هانی رکن الدینی

مسئول پایه دهم و یازدهم انسانی

رویدادهای پایه دهم انسانی

برگزاری دومین کارگاه آموزشی، ورودی پایه دهم انسانی، ۱۲ اردیبهشت ۹۸

, ,
دومین کارگاه آموزشی علوم انسانی، ویژه دانش آموزان ورودی دهم انسانی، دبیرستان مفید ۳

بازدید از دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۰ اردیبهشت ۹۸

, , ,
بازدید دانش آموزان پایه دهم و یازدهم انسانی از دانشگاه علامه طباطبایی و آشنایی با رشته های این دانشگاه

اولین کارگاه آموزشی، ورودی پایه دهم انسانی، ۵ اردیبهشت ۹۸

, ,
برگزاری اولین کارگاه آموزشی، ویژه دانش آموزان ورودی پایه دهم انسانی، سال تحصیلی ۹۹-۹۸

فرآیند برگزاری آزمون ورودی پایه دهم انسانی برای سال تحصیلی ۹۹-۹۸

, , , ,
فرآیند برگزاری آزمون ورودی پایه دهم انسانی در سال تحصیلی ۹۹-۹۸ دبیرستان مفید۳ را مشاهده فرمایید